Privacy

Hoe gaat het Centrum Seksuele Gezondheid om met privacy?

Het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Flevoland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De door ons verzamelde gegevens worden zónder je naam, geboortedatum en adresgegevens gedeeld met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft als wettelijke taak om de zorg bij Centra Seksuele Gezondheid te evalueren. Mocht je niet willen dat uw gegevens met het RIVM gedeeld worden, dan kun je dat aangeven tijdens je afspraak. Meer informatie hierover staat op de website van het RIVM.

Voor meer informatie over hoe we bij GGD Flevoland omgaan met privacy, verwijzen we je naar de privacyverklaring van GGD Flevoland.